yogaHot yoga utförs i ett uppvärmt rum där du kan välja att delta i antingen lågintensiv eller högintensiv form där det finns någon form som passar alla. Minskad stress, oro och ökad sinnesnärvaro är positiva effekter du kan uppleva vid utförande av kontinuerlig yoga.

Du kan även prova på hot yoga genom att göra yoga utomhus varma sommardagar då temperaturen är över 30 grader i de fall vädret tillåter.

Yoga har kommit att bli en allt mer populär träningsform som visar på fortsatt uppåtgående trend där någon avmattning inte syns till. Förening mellan kropp och sinne där ökad fysisk, som mental hälsa, tros vara anledningen till att yoga kommit att få fäste och lockar allt fler till att prova. Idag finns det många former av yoga som du kan välja att ta del av där Hot yoga fått ett tydligt fäste.

Hot yoga

Hot yoga har kommit att bli allt mer populär och utförs i ett uppvärmt rum där svettningar som du upplever bidrar till att starta en avgiftningsprocess i kroppen. Att göra sig av med det negativ energi och ersätta detta med positiv och nyttig energi tros vara anledningen till att tjusningen kring svettningarna vi upplever vid hot yoga har gjort att denna form blivit allt mer populär. Inom hot yoga finner du flera olika former där Yin yoga är lågintensiv där mindfulness står i fokus medan Bikramyoga å sin sida är aktivare och mer krävande. Hot yoga och dess olika former gör att alla kan hitta någon form som passar den själv och du kan vinna mycket på att börja idag. Yoga har även visat sig ha en rad positiva effekter på hälsan.

Hälsan i fokus

Minskade oro och stress är två positiva effekter de flesta upplever när de väljer att utföra yoga. De positiva effekterna är fler där ökad sömnkvalitet, ett klarare sinne och ökad medvetenhet och närvaro i vardagen som omnämns av personer som under en tid valt att influera yoga i sitt liv som en rutin. Yoga erbjuder oss att ta del av en hel drös av positiva hälsoeffekter, ta del av dom även du. Du kan börja idag, där du befinner dig, och skapa dig en sundare livsstil.