post

Stress och träning

Resultaten från träning är beroende av flera olika faktorer: bl.a. vad man äter och hur mycket man sover. Men även andra faktorer kan spela in, s.k. livsstilsfaktorer.

Det finns flera studier som visar att stress har en negativ inverkan på resultatet av träning. En av dessa gjordes 2008, och omfattade 135 personer som pluggade på college i USA. Samtliga som deltog i studien fick följa ett tolv veckors träningsprogram. Alla som deltog gjorde samma övningar, och med samma relativa motstånd.Stressad kvinna på gym

Deltagarna i studien fick även svara på frågor om den stress de upplevde i vardagen, och vilket stöd de upplevde att de fick i vardagen. När deltagarna grupperades efter graden av stöd syntes inga skillnader mellan olika grupper, men när de istället ordnades efter graden av upplevd stress gick det att se skillnader mellan grupperna, även om båda grupperna svarade positivt på träningen.

Träning kan minska känslan av stress, men man ska inte glömma bort att träning på många sätt också stressar kroppen. Den viktigaste lärdomen av studien är att den som vill nå så bra träningsresultat som möjligt, eller tränar för en tävling, bör försöka minska på stressen på olika sätt.

post

Mer muskler och mindre fett – samtidigt

Att bygga mer muskler och samtidigt minska underhudsfettet är målet för många som tränar. Många träningsprogram säljs in med löftet om att det ska gå att uppnå båda dessa saker, samtidigt som många hävdar att det inte är möjligt. Så hur ligger det till?

Kvinna som styrketränarSvaret är att det är möjligt för en del, men inte för andra. Huruvida det är möjligt beror på bl.a. ålder, träningsvana och nuvarande mängd kroppsfett. En ung person har lättare att bygga muskler över huvud taget, även samtidigt som hen går ned i vikt. Många är också unga när de börjar styrketräna, och för en nybörjare kommer kroppen att svara väldigt snabbt och bra på träningen. Detsamma gäller den som haft ett längre träningsuppehåll och sedan börjar träna igen, och därmed har kvar rörelserna i muskelminnet.

Hur lätt man har att minska på kroppsfettet beror också på hur mycket kroppsfett man har. Den som har hög fettprocent kommer att ha lättare att minska på det än den som har en låg fettprocent. Egentligen är det här bra: kroppen vill ha ett reservlager av energi i händelse av svårare tider, men för mycket fett är naturligtvis inte hälsosamt. Det är dock mindre kul för den som ligger kanske 15 % kroppsfett och vill minska det.

Slutligen har genetiska faktorer stor betydelse för hur lätt man har för att bygga muskler, inte minst under viktnedgång.